Vier tips om je bedrijf voor te bereiden op wijzigingen als gevolg van AI en ChatGPT’s Large Language Models (LLM’s)

Alexander Wijninga

Alexander Wijninga

| 3 min

Met de introductie van ChatGPT is de tijd die nodig is voor het schrijven van een persbericht, om te programmeren of voor het uitvoeren van letterlijk honderden andere taken van vele uren naar enkele minuten gedaald.

ChatGPT is voor veel mensen en bedrijven een leuk speeltje, maar we moeten ons beseffen dat het soort en de hoeveelheid werk die mensen geacht worden te verrichten fundamenteel is veranderd. En hierdoor verandert ook de chatbot- en zakenwereld.

Eerst wat achtergrond. ChatGPT is een gespreksapplicatie gebouwd bovenop een van OpenAI's grote taalmodellen, GPT-3.5. ChatGPT laat zien hoe impactvol applicaties die zijn gebouwd bovenop grote taalmodellen (Large Learning Models LLM's) kunnen zijn. De serieuze gevolgen die LLM's hebben voor bedrijven, met name in het domein klantenservice, worden daardoor steeds duidelijker.

Stel jezelf een toekomst voor waarin de kosten om aan elk van je klanten een toegewijde support medewerker toe te wijzen nul zijn. Waar een agent van je klantenserviceteam op ieder moment, ieder kanaal en in iedere taal beschikbaar is voor het oplossen van elke klantvraag. Wat zou de impact zijn op je bedrijf als je elke klant een VIP ervaring zou bieden? Hoe zou het de dagelijks business en je besluitvorming beïnvloeden? En wat zou deze klantbenadering betekenen voor je concurrentiepositie?

De toekomst is nu al veel dichterbij dan je denkt dankzij de applicaties die gebruikmaken van LLM’s. Als je nu aan het uitzoeken bent wat LLM’s voor jouw bedrijf kunnen betekenen, loop je waarschijnlijk al achter. 

Wil je toch mee in deze ontwikkeling? Dan kan je het volgende gelijk al doen:

  1. Informeer jezelf en je team over wat LLM's zijn. ChatGPT kan hier een goede bron voor zijn en er zijn tal van goede youtube video’s te vinden.

  2. Ga na waar in jouw bedrijf LLM's de grootste impact kunnen hebben. Creëer een #LLM-kanaal in Slack of Teams en laat collega's hun ervaringen openlijk delen. 

  3. Beoordeel je bestaande leveranciers op hun LLM-mogelijkheden en hoe LLM hun roadmap vormgeeft.  

  4. Test ChatGPT eens uit en ervaar de technologie zelf, beoordeel zelf wat dit jouw bedrijf kan betekenen. 

Hoewel deze tips gelden voor alle type bedrijven, zal jouw bedrijf een versie van een LLM nodig hebben die gespecialiseerd is voor jouw domein en klantenbestand. Watermelon richt zich op het automatisch oplossen van vragen van klanten op alle kanalen en mogelijke talen, met zo min mogelijke inspanning. Dagelijks automatiseren bedrijven miljoenen interacties met behulp van Watermelon. AI is altijd al een fundamenteel onderdeel geweest van onze software en propositie. Hierdoor zijn onze teams er meer dan ooit op gericht om er voor te zorgen dat de klantenservice gesprekken, die wij geautomatiseerd beantwoorden, zo goed en volledig mogelijk worden afgehandeld. Ook voor ons is ChatGPT een prachtige kans om ons product te verbeteren en jouw het neusje van de zalm te kunnen bieden. 

Share this article