Subverwerkers

Hier vind je alle info over de Subverwerkers van Watermelon.

Subverwerkers Watermelon

Voor het op de juiste aanbieden van onze dienstverlening maken wij gebruik van aan aantal samenwerkingspartners. Bij een groot aantal partners slaan wij persoonsgegevens op. In het kader van de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) zijn deze partners verwerkers en/of subverwerkers. Met onze partners hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten of zijn wij akkoord gegaan met de voorwaarden waarin deze zijn opgenomen om er voor te zorgen dat de persoonsgegevens op een juiste en adequate wijze verwerkt worden. Zo staat jouw privacy en die van je Klant centraal in onze dienstverlening.

Sommige subverwerkers kunnen hun gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerken, dit staat benoemt bij de betreffende subverwerker. In dat geval heb je de mogelijkheid om de functie uit te schakelen zodat er geen gegevens buiten de EER worden opgeslagen. De servers van Watermelon bevinden zich in België.

Google Cloud Platform

We maken gebruik van Google cloud om de gehele Watermelon architectuur te hosten. Waar mogelijk maken we gebruik van servers die in Nederland staan of de EER.

De verwerkersovereenkomst is geaccepteerd

OpenAI

We gebruiken OpenAI om de AI-antwoorden in Watermelon Pulse te verwerken. Dit is alleen van toepassing als je Pulse gebruikt. OpenAI verbindt zich aan de GDPR zoals vermeld in de door ons beide getekende Verwerkersovereenkomst. Watermelon deelt alleen kleine fracties van de data die je in Watermelon invoert met OpenAI. Daarnaast gebruikt OpenAI de data niet voor het trainen van het AI model en alle toegestuurde data wordt binnen 30 dagen van hun servers verwijderd. De data die wij naar OpenAI toesturen wordt uitsluitend gebruikt voor het voeren van het gesprek met Watermelon.

De verwerkersovereenkomst is geaccepteerd

360dialog

We gebruiken 360dialog voor de berichtenafhandeling van WhatsApp gesprekken. Dit geldt alleen wanneer je gebruik maakt van zowel WhatsApp als 360dialog.

De verwerkersovereenkomst is geaccepteerd

Pusher

We maken gebruik van Pusher voor de berichtenafhandeling tussen het platform en de klanten op de sociale kanalen en de website widget.

De verwerkersovereenkomst is geaccepteerd

Slack

We gebruiken Slack voor interne communicatie. We doen er alles aan om er voor te zorgen dat er geen persoonsgegevens worden gedeeld in Slack. Mocht dit toch gebeuren bestaat er een verwerkersovereenkomst tussen Slack en Watermelon.

De verwerkersovereenkomst is geaccepteerd

Hubspot

We gebruiken Hubspot voor het beheren van ons klantenbestand en het analyzeren van klantfeedback. Onze data wordt in de EU opgeslagen en er bestaat een verwerkersovereenkomst met Hubspot.

De verwerkersovereenkomst is geaccepteerd

Stripe

We gebruiken Stripe om alle betalingen, facturen en abonnementen te beheren. Zij hebben persoonsgegevens nodig voor een correcte afhandeling.

De verwerkersovereenkomst is geaccepteerd

Appcues

We gebruiken Appcues om feedback van klanten te verzamelen en daarnaast bieden we Appcues om de klant te informeren via meldingen in het platform.

De verwerkersovereenkomst is geaccepteerd

Google Suite

We gebruiken de Google Suite voor onze e-mail, bestandsopslag en agenda’s. Voor agenda uitnodigingen slaan we persoongegevens zoals e-mail en voor- en achternaam op. Daarnaast kan het voorkomen dat persoonsgegevens via e-mail terecht komen in deze tools, we hebben daarom een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google Suite.

De verwerkersovereenkomst is geaccepteerd

Mailchimp/Mandrill

Om emails te verzenden vanuit het Watermelon platform maken wij gebruik van Mandrill.

De verwerkersovereenkomst is geaccepteerd

Pinecone

We gebruiken Pinecone om op een snelle manier grote hoeveelheden vectoren te doorzoeken en data op te halen.

De verwerkersovereenkomst is geaccepteerd

Scraper API

We gebruiken ScraperAPI om op een snelle manier grote hoeveelheden data van de website van de klant te verwerken.

De verwerkersovereenkomst is geaccepteerd

Verbeter je productiviteit met je eigen GPT-4 chatbot. Start vandaag.

Verander de manier waarop je klantenservice werkt met de GPT-4 chatbot-oplossing van Watermelon die wordt aangedreven door AI. Probeer het nu gratis.

Gratis demo aanvragen